SPRUIJT COMMUNICATIE 
raadgeving - organisatie - training

Statenlaan 116  2582 GV 's-Gravenhage
Tel.: +31(0)70  3.588.359  Fax : +31(0)70  3.060.485  E mail: info@sprc.nl


" SPRC wordt gedragen door strategische allianties met betrokken en ervaren mensen. Onder centrale vlag -en regievoering biedt deze krachtenbundeling schaalvoordelen voor alle zijden van het bureau.
Het adequaat afstemmen en samenvoegen van interne én externe kennis en vakmanschap, is de basis om passende antwoorden en oplossingen te kunnen bieden op een veelheid aan vraagstukken ".


Communicatie ...
Uw onderneming of instelling communiceert altijd, of u dat nu wilt of niet. Dit gegeven op zich is al reden genoeg om de organisatie van uw communicatie op orde te brengen én te houden, een permanent proces. Vanuit onze missie zijn wij u hierbij graag  van dienst. In deze procesgang zijn wij zowel adviserend als uitvoerend inzetbaar.

Veranderen ...
Bedrijven en organisaties krijgen vroeg of laat te maken met veranderingen, vernieuwingen. Voortkomend uit noodzaak of als uitdaging om tot betere prestaties te komen. Gedurende het nieuwe 'koerszetten' vervullen wij de rol van externe roerganger; in praktische zin communicatief sturing gevend aan processen rond bedrijfskanteling, cultuuromslag, ontvlechting of inkrimping.

Andere voorbeelden van ' koershouden' zijn het overbruggen van periodes door bijvoorbeeld een plotseling vertrek van de zittende manager, langdurige afwezigheid door ziekte, zwangerschapsverlof, sabbatical leave enz ...

Wat je communiceert is dat je communiceert en daarin weet hoe en voor wie ...

Voordat de voorgenomen veranderingen worden ingezet blijkt het ingraven vaak al begonnen; de belangen in 'de-organisatie-die-verandert' evenredig complexer. Het vast willen houden aan oude routines is daarin geen vreemd verschijnsel, eerder een begrijpelijke en normale reactie. In zekere zin is het zelfs een compliment aan de organisatie. In dit proces denken we graag mee over het planten en inbedden van het gewenste 'nieuwe-gevoel' als onderdeel van de beoogde omslag. Een structurele inspanning waarin je zegt wat je doet, doet wat je zegt en daar helder in wil zijn.

Relatiebeheer ..

Een zinvolle bijeenkomst voor een doelgroep waarin op onderscheidende wijze ruimte en aandacht voor uw boodschap; persberichtgeving en het bijbehorend vervolgcontact; communicatie met stakeholders;  alles wat met interne én externe PR communicatie van doen heeft.

Trainingstrajecten ..
Met name jonge, goed opgeleide mensen gaat het vaak niet als eerste om de verdiensten, maar om de secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoog op hun lijst staat met name persoonlijke ontwikkeling door het kunnen volgen van vormende trainingen en cursussen. In dit verlengde realiseren wij graag bijzondere en inspirerende ontmoetingen. Niet alleen vakinhoudelijk maar ook groepsbindend en draagvlak-creerend.

Risicomanagement ..
Het wordt elke organisatie aanbevolen met regelmaat te kijken welke calamiteiten een hoog risico vormen en wat daarmee te doen. De praktijk laat echter te vaak zien dat deze wijsheid veelal achteraf en dus te laat wordt toegepast. Materiele en immateriële schade is te beperken wanneer een goed werkbaar noodscenario voorhanden is. Alle reden dus om hier met regelmaat bij stil te staan. Ook voor accute crisissituaties die om praktische ondersteuning en sturing vragen zijn wij beschikbaar.

Productie, realisatie ..

De vertaalslag van 'beleid' naar 'bekend'  is minstens even belangrijk. De inzet van een goed doordacht medium of mix daarvan in de juiste prijs-kwaliteitsverhouding en als onderdeel van de communicatiestrategie  is zijn geld en inspanning meer dan waard. Hierin opereren wij op het snijvlak van beleid en executie, gebruik makend van een breed netwerk van ervaren toeleveranciers; vormgeving, redactie, print, nieuwe media, distributie, follow-up. Een heel traject onder één hand met maatwerk als standaard voor jaarverslagen, brochures, huisstijlen -en organen en interactieve websites.

Extra aandacht voor ...
Projectsupport. Praktische handen beschikbaar voor (deel)trajecten eerder uitgezet door de opdrachtgever. Bijvoorbeeld de organisatie en logistiek rond deelname aan een (vak)beurs, bedrijfsopeningen, productintroductie, bedrijfsfeesten en verdere marketingondersteuning.

Het spectrum  ..
Interdisciplinair - oplossingsgericht - bruggenbouwers


                            Gewaardeerde relaties

                             Profitsector                   Edauw & Johannissen
                                                                    Coutts Alternative international   
                                                                    Esko Koeltechiek  
                                                                    Rabobank Nederland
                                                                     SPRC Den Haag  
                                                                    Croes & Brabander  
                                                                    Inmerc Mercuriusgroep
                                                                    Technische Unie   
                                                                    Rooduijn Kaartlijn 
                                                                    KPN Callcenters  
                                                                    Alcides Kinderopvang  
                                                                    Bakkers Special Products
                                                                    JR advies Den Haag 
                                                                    Branchevereniging Ondernemers in de kinderopvang                                                                      ICT - media                  Vidiboss
                                                                    Westland Video
                                                                    Van Stokkum Editing
                                                                    Business Interactive telemanagement
                                                                    AllCom-MS
                                                                    Esprit Telecom
                                                                    Huffeldepup Producties
                                                                    Antenna Audio Ltd.UK
                                                                    Intelligent Solutions Ltd. UK 
                                Overheid                     
Ministerie van Defensie
                                                                    Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu  
                                                                    Stadsdeel Zeeburg - Amsterdam
                                                                    Gemeente Den Haag
                               Not-for-profit               Nat.Comite Viering Bevrijding
                                                                    Stichting Thuiszorg
                                                                    Alcides welzijnsorganisatie
                                                                    Alcides kinderopvang
                                                                    Candykids kinderopvang
                                                                    Van Schoonhoven
                                                                    OSV Scuba Libre
                                                                    Erasmus universiteit
                                                                    Rijksmuseum
                                                                    Mauritshuis
                                                                    Stichting Hofvijvermusea
                                                                    Louis Couperusmuseum
                                                                    Gemeentemuseum Den Haag
                                                                      Boymans van Beuningen
                                                                    Gemaldegalerie /Das Bodemuseum Berlin - brd
                                                                    Stichting Het Voorhout van de Beeldende Kunst II
                                                                    Platform Rijksmonumenten Oudshoorn e.o.
                                                                    Force Europe
                                                                  

Deze website ligt op dit moment op de ontwerptafel. Wij verwachten binnen enige tijd de vormgeving aangepast te zien.